Hakkımızda

🎯 Meraklı Turşu hakkında kısa bilgiler

Meraklı Turşu, çocukların öğrenme merakını zengin içeriklerle besleyen, kavram temelli öğrenmeyi pekiştiren, yeni nesil öğrenme platformudur.

Meraklı Turşu’da yer alan içerikler, gerek zengin ve güncel bilgileri ders konularıyla birleştirmesi, gerekse sunum şekli itibariyle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla herkese açık şekilde yayınlanır.

Meraklı Turşu, çocukların sadece okullarında başarılı öğrenciler olması için değil, hayat boyu öğrenmeyi seven bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Meraklı Turşu’da ilkokul öğrencilerinin okulda işledikleri konularla bağlantılı kavramlar ilgi çekici ve güncel içerikler eşliğinde anlatılır. Karmaşık kavramlar, eğlenceli ve merak uyandırıcı bir dille ele alınır.

Bu sayede çocuklar sınıfta öğrendikleri bilgiler ile onların çatısını oluşturan kavramlar arasındaki bağlantıyı kolay bir akış içinde kurar. Kavramlar çoğu derste ortak olduğu için de yeni konularla karşılaştıkları zaman o konuları daha rahat öğrenir.

🔎 Meraklı Turşu'da vurgulanan "Kavram Temelli Öğrenme" nedir?

Doğası gereği soru makinası olan çocuk, yeni bir bilgiyle karşılaştığında ilk olarak şu soruları sorar:

  • Neden?
  • Bu bilgi ne anlama geliyor?
  • Bu bilgiyi nerede kullanabilirim?

Bir eğitim müfredatı çocuğun bu sorularına tatmin edici yanıtlar veremezse, çocuğun öğrenme motivasyonu düşer.

Geleneksel eğitim sistemlerinde bilgi öğretmenden öğrenciye aktarılırken, ana motivasyon kaynağı öğrencinin sınavlar aracılığıyla bilgisini göstererek geçer not almasıdır. Ancak, öğrenme motivasyonu fazla olmayınca, ünitelerde işlenen bilgiler ne yazık ki geldiği hızla uçup gider. Çocuk sınavı geçmiştir. Peki ya sonra? Bir sonraki derste yine aynı zorlukla karşılaşır. Bir sonraki sene tüm derslerin ağırlığı biraz daha artar.

Kavram temelli eğitim sisteminde ise çocuklar her zaman “neden” sorusunu sormaya teşvik edilir. Müfredat, farklı disiplinler arasındaki ortak kavramlar merkez alınarak hazırlanır. Ders içerikleri, “gerçek dünya” ile işlenen konu arasında bağlantı kurar. Öğrencilerin merak eden, sorgulayan, öğrenmeyi seven ve hayat boyu öğrenmeye eğilimli bireyler olarak yetişmesi hedef alınır. Bu yaklaşımın dayandığı ana motivasyon çocuğun öğrenme merakıdır.

Kavram temelli öğrenme, “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan eleştirel düşünebilme, işbirliği yapabilme, güçlü iletişim kurabilme, yaratıcı düşünebilme gibi becerileri geliştirmeye öncelik veren eğitim yaklaşımının da temelini oluşturur.

🎓 Meraklı Turşu'nun içerikleri kimlere yöneliktir?

Meraklı Turşu’da yer alan içerikler, öncelikle ilkokul müfredatını zenginleştirme hedefinde olsa da, tüm öğrenme meraklılarına hitap edecek şekilde hazırlanır.

Meraklı Turşu’da yer alan yazılar, video içerikler ve çalışma materyallerinin tümü ders içeriklerini zenginleştirmek isteyen öğretmenlere de destek olacak şekilde tasarlanır. Eğitici videolar ile “basılabilir” materyaller birbirini tamamlayacak şekilde yayınlanır. Bu açıdan, MEB’in 2023 Vizyon Programı’nda yer alan “içerik geliştirme ekosistemine destek olma” hedefine de bağımsız olarak destek verir.

📝 Meraklı Turşu'ya katkı sağlayanlar

Meraklı Turşu, dünyada yaklaşık bir milyar çocuğun okula gidemediği Covid-19 salgını sırasında, Mayıs 2020’de, uzaktan eğitime Türkçe dilinde zengin ve nitelikli içeriklerle katkı sağlama amacıyla İrem Sunar Özat tarafından kurulmuştur.

Herkes için nitelikli ücretsiz eğitim kaynağı olma amacıyla sürdürülen çalışmalarımıza destek olmak isterseniz, size bir eposta mesafesindeyiz! Bizimle info@iremsunar.com adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

error: Bu içerik kopyalamalara karşı korunmaktadır.